Rakitovo Ракитово

Rakitovo is now a TTIP/CETA/TiSA-free zone (Sept. 29th 2016)